Τα μέσα
Τα μέσα

Οι στόχοι του Σωματείου  «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. Αριστείας»  θα προωθηθούν επίσης με:

  • Τη δημιουργία ενός ανοικτού δικτύου – πλατφόρμας, ενός forum και ενός ηλεκτρονικού portal, όπου θα φιλοξενούνται και θα γεφυρώνονται η τεχνογνωσία, η εμπειρία και οι απόψεις φορέων και προσωπικοτήτων, και θα παρουσιάζονται προγράμματα, άρθρα κ.ά.
  • Τις διαπιστεύσεις, αιγίδες και συνεργασίες με εξειδικευμένους τρίτους φορείς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως δίκτυα, πανεπιστήμια, σχολεία, Μ.Κ.Ο κ.ά.