Οι σκοποί – στόχοι
Οι σκοποί – στόχοι

Το Σωματείο «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. Αριστείας»  κινείται σε δύο άξονες:

  •  Στην υποβολή προτάσεων και στην υλοποίηση παρεμβάσεων, θεσμικά και κοινωνικά, για την προώθηση της ιδέας της Αριστείας.

Αυτές οι προσπάθειες και ενέργειες γίνονται μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών, δημοσιεύσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ειδικών προγραμμάτων σε σχολεία, εξειδικευμένων σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και γονείς χαρισματικών παιδιών και συνεργασιών με φορείς που προάγουν την ιδέα της Αριστείας στην εκπαίδευση, με τη μορφή ολοκληρωμένης διαδικασίας, όπου η μάθηση διαμορφώνει και αναδεικνύει την ιδιαίτερη δυναμική κάθε μαθητή.

  •  Στην εκπόνηση μελετών, τη διεξαγωγή ερευνών και στην εύρεση χρηματοδότησης, με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία Σχολείου Αριστείας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και – συμπληρωματικά – την ίδρυση Τμημάτων ή Προγραμμάτων Αριστείας στα δημόσια και ιδιωτικά Σχολεία.

Το Σχολείο Αριστείας έχει στόχο τη διαμόρφωση και εφαρμογή εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για μαθητές με υψηλές μαθησιακές δυνατότητες, την ανάδειξη, καλλιέργεια και μεγιστοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και ταλέντων τους, καθώς και την συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους (νοητικά, ψυχικά, συναισθηματικά και σωματικά), ώστε ναγίνουν ενεργοί πολίτες με δημιουργική σκέψη, κριτική ικανότητα και διάθεση  να προσφέρουν μακροπρόθεσμα, με γόνιμο και αποτελεσματικό τρόπο, στο κοινωνικό σύνολο.

Το Σχολείο Αριστείας έχει ως προτεραιότητα την ανάδειξη και καλλιέργεια των φυσικών χαρισμάτων του μαθητή προς όφελος όχι μόνο του ίδιου, αλλά και του κοινωνικού συνόλου.