Η ανάγκη
Η ανάγκη

 

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό, οικονομικό, επιστημονικό και τεχνολογικό περιβάλλον της εποχής μας, όπου η γνώση και η πληροφόρηση εμπλουτίζονται και εξελίσσονται ραγδαία, στόχος μας είναι να αναζητήσουμε και να αναδείξουμε τις χαρισματικές προσωπικότητες.

Δηλαδή τα ευφυή άτομα με ιδιαίτερα ταλέντα και κλίσεις, εκείνα που έχουν την ευχέρεια και τις ικανότητες να αφομοιώσουν αλλαγές και δεδομένα, ώστε να προσφέρουν στην κοινωνία και στον κόσμο τις απαραίτητες για την πρόοδο ιδέες, έρευνες, καινοτομίες σε όλους τους τομείς – επιχειρηματικούς, επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς.