Ίδρυση Τμημάτων/Προγραμμάτων Αριστείας στα Σχολεία
Ίδρυση Τμημάτων/Προγραμμάτων Αριστείας στα Σχολεία

Το Σωματείο «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. Αριστείας» πιστεύει ότι συμπληρωματικά με την ίδρυση ενός Σχολείου Αριστείας, χρειάζεται να γίνουν οργανωμένες ενέργειες για την ίδρυση τμημάτων ή προγραμμάτων Αριστείας στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.  Μόνον όταν σε κάθε περιφέρεια και πόλη της χώρας δημιουργηθούν τέτοιες εστίες – φυτώρια Αριστείας, η έννοια της «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. Αριστείας» θα έχει γίνει κοινωνικός θεσμός παρουσιάζοντας έμπρακτα οφέλη για όλους.