Ίδρυση και Λειτουργία
Ίδρυση και Λειτουργία

Αρχές, αξίες, κατευθύνσεις

 

Πώς το Σχολείο Αριστείας δημιουργεί το πλαίσιο που θα εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων του:

 • Επιλέγει τους μαθητές του με διαδικασίες αξιολόγησης που συνιστώνται από διεθνούς κύρους επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
 • Αναπτύσσει υψηλής ποιότητας διδασκαλία με άριστου επιπέδου ακαδημαϊκά προγράμματα.
 • Επιλέγει με τα πιο κατάλληλα παιδαγωγικά κριτήρια το εκπαιδευτικό προσωπικό, αναδεικνύει και ενθαρρύνει τους καινοτόμους εκπαιδευτικούς.
 • Διέπεται από συστήματα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την σχολική μονάδα, σύμφωνα με τα διεθνή παιδαγωγικά πρότυπα.
 • Στην αξιολόγηση των μαθητών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη η ανάπτυξη     ικανοτήτων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τα διεθνή παιδαγωγικά πρότυπα.

 

Το  Σχολείο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των παρακάτω δεξιοτήτων και ικανοτήτων:  

 • Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα και καλλιέργεια της ικανότητας έκφρασης σε αυτή.
 • Επικοινωνία σε ξένη γλώσσα.
 • Ικανότητες στα Μαθηματικά, στα Γλωσσικά μαθήματα, στις Επιστήμες, στην Τεχνολογία.
 • Ικανότητα να χρησιμοποιείται εποικοδομητικά, ως εργαλείο εξέλιξης, η γνώση που ήδη κατέχει ο μαθητής, ώστε να γίνει εργαλείο για απόκτηση νέας.
 • Κοινωνική ικανότητα και ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών για κοινωνική δράση.
 • Αγάπη για τις τέχνες, καινοτομία και δημιουργικότητα για την ανάπτυξη πρωτοποριακών δράσεων προς όφελος του ανθρώπου.
 • Γνώση, κατανόηση και αποδοχή των κανόνων επαγγελματικής ηθικής και της ηθικής των νέων τεχνολογιών.
 • Καλλιέργεια των αξιών για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Το  Σχολείο επίσης  δίνει έμφαση:

 • Στην συνολική, αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών και  ψυχικών δυνάμεων κάθε μαθητή.
 • Στη καλλιέργεια προσωπικοτήτων διαποτισμένων με τα υψηλά ιδανικά και τις αξίες της Παιδείας.
 • Στην προβολή της γνώσης ως πρωταρχικής αξίας για τον άνθρωπο.
 • Στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη υψηλών αθλητικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, καθώς και πνεύματος εθελοντισμού, στοιχείων απαραίτητων για  ισορροπημένες, αρμονικές προσωπικότητες. Έτσι η υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση συνοδεύεται από αντίστοιχη υψηλή επίδοση στον αθλητισμό, τις τέχνες και τη κοινωνική συμμετοχή.
 • Στη εξοικείωση με τα νέα κοινωνικά δεδομένα που δημιουργούν οι παγκόσμιες εξελίξεις στην τεχνολογία, την πολιτική, την οικονομία.
 • Στη δημιουργική αξιοποίηση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των πιο εξελιγμένων κρατών.
 • Στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σ’ όλα τα επίπεδα.
 • Στην ανάπτυξη ομαδικής σχολικής κουλτούρας και ηθικής.

 

Το Σχολείο Αριστείας θα εμπλουτίσει τις δραστηριότητες του με:

 • Την διάδοση των ιδεών, αρχών, αξιών, και προτύπων της εκπαίδευσης των χαρισματικών, ταλαντούχων παιδιών, στα σχολεία όλης της χώρας – με ειδικά σεμινάρια, επιμόρφωση και συνεργασίες, προκειμένου η εκπαίδευση αρίστων μαθητών να συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο της Ελληνικής κοινωνίας.
 • Την ακαδημαϊκή μελέτη και έρευνα των σύγχρονων μεθόδων άριστης εκπαίδευσης των μαθητών με ιδιαίτερες ικανότητες, μέσω της μελέτης της διεθνούς ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας και της παγκόσμιας εμπειρίας και τεχνογνωσίας.
 • Τη συνεργασία με εκπαιδευτικές Αρχές και Οργανισμούς, Πανεπιστημιακές Σχολές, κρατικούς, περιφερειακούς, νομαρχιακούς φορείς, τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.
 • Τη διασύνδεση των μαθητών, μετά την αποφοίτηση από το σχολείο και το πανεπιστήμιο, με ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα και προγράμματα που προάγουν την έρευνα και την ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο και δίνουν στους νέους ευκαιρίες για την μέγιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων τους στο ακαδημαϊκό, επαγγελματικό και κοινωνικό στίβο.
 • Τη συνεργασία, ένταξη και αντιπροσώπευση σε διεθνείς οργανώσεις και φορείς που μελετούν και προάγουν την ειδική εκπαίδευση και την αριστεία των παιδιών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ιδιαίτερο συναισθηματικό κόσμο.

 

Σε αυτές τις γενικές αρχές θα λειτουργήσει το Σχολείο Αριστείας, το οποίο δεν περιορίζεται στην ενθάρρυνση μιας μικρής ομάδας προικισμένων παιδιών, αλλά δίνει έμφαση στην  ανάπτυξη  χαρισματικών συμπεριφορών από όλα τα παιδιά και κυρίως από εκείνα με το μεγαλύτερο δυναμικό.

Στο Σχολείο Αριστείας θα δίνεται η δυνατότητα σε μαθητές από όλες τις κοινωνικές ομάδες να αξιοποιήσουν τα χαρίσματα και τα ταλέντα τους μέσα από προγράμματα υποτροφιών, ώστε να μετέχουν της παιδείας σε αυτό και παιδιά από ευπαθείς και ευάλωτες πληθυσμιακές κατηγορίες.