Φιλοξενία Φορέων
Φιλοξενία Φορέων

Εάν έχετε μια από τις παρακάτω ιδιότητες, μας ενδιαφέρει να φιλοξενήσουμε τις δράσεις σας για τα θέματα της Αριστείας Παιδείας:

–  Δίκτυο – Πλατφόρμα, Μ.Κ.Ο. (ίδρυμα, σωματείο, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία)

–  Πανεπιστημιακή Σχολή, Ερευνητικό Κέντρο, Ακαδημαïκή κοινότητα

–  Εκπαιδευτικός Οργανισμός, Σχολείο

–  Εκπαιδευτικός

–  Γονέας

–  Mαθητής

Σημ.:  Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης ή μη των προτεινομένων θεμάτων.  H φιλοξενία απόψεων τρίτων δεν δεσμεύει, εκπροσωπεί ή απηχεί κατ’ ανάγκη τις απόψεις του Σωματείου.