«Τα χαρισματικά παιδιά ως επένδυση στο μέλλον»

«Τα χαρισματικά παιδιά ως επένδυση στο μέλλον»

Το Σωματείο «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. Αριστείας», στο πλαίσιο των στόχων του για την προώθηση της ιδέας τη Αριστείας και των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες, χαρισματικών και ταλαντούχων, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα, διοργάνωσε επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Τα χαρισματικά παιδιά ως επένδυση στο μέλλον». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014, 10.00-14.00, στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου (Λεωφόρος Συγγρού 387, Π. Φάληρο). Στόχος της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των ειδικών εκπαιδευτικών και ψυχο-κοινωνικών αναγκών των χαρισματικών μαθητών και η αναγκαιότητα διαφοροποιημένης εκπαίδευσής τους προς όφελος δικό τους και της κοινωνίας γενικότερα. Στην ημερίδα συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες στο πεδίο της χαρισματικής εκπαίδευσης, και εκπαιδευτικοί που έχουν εμπειρία στην εφαρμογή προγραμμάτων σε τάξεις πολλαπλών ταχυτήτων. Οι εισηγητές παρουσίασαν τα δεδομένα που προσδιορίζουν το δυναμικό των χαρισματικών μαθητών, την εκπαιδευτική τους διαχείριση και την κοινωνική τους αλληλεπίδραση.

Αφίσα

Πρόγραμμα

Παρουσιάσεις Ημερίδας

1. Γκορτζής Αντώνης: Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. Αριστείας
2. Φουστάνα Αγγελική: Μύθοι και πραγματικότητα για τη χαρισματικότητα
3. Μανσόλα Μαργαρίτα: Χαρισματικά παιδιά και ελληνική πραγματικότητα
4. Πατσαρός Κωνσταντίνος: Μπορεί ένα μάθημα Ιστορίας να ανταποκριθεί στις ανάγκες των χαρισματικών παιδιών;
5. Μιλλεούνη Μαίρη – Νικητάκη Άννα: Στερεά σώματα: Διδακτική πρόταση και για χαρισματικούς
6. Τσιάμης Αθανάσιος: Η καθημερινότητα ενός χαρισματικού παιδιού

Download File

7. Παυλίδη Βίκυ: Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα